Khách hàng CƠ QUAN Sơn Thịnh >>

DANH SÁCH CƠ QUAN: Xã Sơn Thịnh, H. Văn Chấn, T. Yên Bái

DANH SÁCH CƠ QUAN Xã Sơn Thịnh, H. Văn Chấn, T. Yên BáiĐịa chỉ
1UBND huyện Văn ChấnHH8H+7MF, QL32, Sơn Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái
2UBND thị trấn Sơn ThịnhHH9C+4RM, QL32, Sơn Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái
3Phòng Y TếHH8V+FG3, Ủy Ban Nhân Dân Huyện Mù Cang Chải, Xã Sơn Thịnh, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái, Sơn Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái
4Phòng Nội VụHH8V+XQ9, Ủy Ban Nhân Dân Huyện Mù Cang Chải, Xã Sơn Thịnh, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái, Sơn Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái
5Phòng Tài Chính - Kế HoạchHH8R+XP6, Ủy Ban Nhân Dân Huyện Mù Cang Chải, Xã Sơn Thịnh, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái, Sơn Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái
6Phòng Dân TộcHHCV+4VF, Ủy Ban Nhân Dân Huyện Mù Cang Chải, Xã Sơn Thịnh, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái, Sơn Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái
7Toàn Án Nhân Dân Huyện Văn ChấnHH8C+C88, QL32, Sơn Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái
8Phòng Giáo Dục Và Đào TạoHHCV+4VF, Ủy Ban Nhân Dân Huyện Mù Cang Chải, Xã Sơn Thịnh, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái, Sơn Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái
9Huyện Ủy Huyện Văn ChấnHH8H+3GJ, QL32, Sơn Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái
10Phòng Văn Hóa Và Thông TinHH8V+X69, Ủy Ban Nhân Dân Huyện Mù Cang Chải, Xã Sơn Thịnh, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái, Sơn Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái
11Công An Huyện Văn ChấnHH8P+3QQ, QL32, Sơn Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái
12Phòng Tài Nguyên Và Môi TrườngHHCV+4VF, Ủy Ban Nhân Dân Huyện Mù Cang Chải, Xã Sơn Thịnh, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái, Sơn Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái
13Ủy Ban Nhân Dân Xã Sơn ThịnhHHCV+4VF, Sơn Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái
14Uỷ ban nhân dân xã Sơn ThịnhHH9F+425, Unnamed Road, Sơn Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái
15Suối khoáng nóng bản Hốc Văn ChấnHHCC+Q2J, Unnamed Road, Sơn Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái
16Phòng Tư PhápHH8R+PX8, Ủy Ban Nhân Dân Huyện Mù Cang Chải, Xã Sơn Thịnh, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái, Sơn Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái
17Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Huyện Văn ChấnHH8P+7F6, Sơn Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái
18Trường THPT Sơn ThịnhHH7H+28G, QL32, Sơn Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái
19Trạm Y Tế Xã Sơn ThịnhHH7P+P2P, QL32, Sơn Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái

 

YẾN SÀO HÀO GIA ở Sơn Thịnh

Chuyên cung cấp Tổ Yến Sào các loại chất lượng cao nhất tại Sơn Thịnh - YÊN BÁI
Cập nhật bảng giá mới nhất 100g Yến sào Sơn Thịnh - YÊN BÁI

UBND huyện Văn Chấn

Địa chỉ: HH8H+7MF, QL32, Sơn Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái
Điện thoại:

UBND thị trấn Sơn Thịnh

Địa chỉ: HH9C+4RM, QL32, Sơn Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái
Điện thoại: 0216 3874 006
UBND thị trấn Sơn Thịnh

Phòng Y Tế

Địa chỉ: HH8V+FG3, Ủy Ban Nhân Dân Huyện Mù Cang Chải, Xã Sơn Thịnh, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái, Sơn Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái
Điện thoại: 0216 3877 135

Phòng Nội Vụ

Địa chỉ: HH8V+XQ9, Ủy Ban Nhân Dân Huyện Mù Cang Chải, Xã Sơn Thịnh, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái, Sơn Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái
Điện thoại: 0216 3874 748

Phòng Tài Chính - Kế Hoạch

Địa chỉ: HH8R+XP6, Ủy Ban Nhân Dân Huyện Mù Cang Chải, Xã Sơn Thịnh, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái, Sơn Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái
Điện thoại: 0216 3874 093

Phòng Dân Tộc

Địa chỉ: HHCV+4VF, Ủy Ban Nhân Dân Huyện Mù Cang Chải, Xã Sơn Thịnh, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái, Sơn Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái
Điện thoại: 0216 3877 959

Toàn Án Nhân Dân Huyện Văn Chấn

Địa chỉ: HH8C+C88, QL32, Sơn Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái
Điện thoại: 0216 3874 013
Toàn Án Nhân Dân Huyện Văn Chấn

Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo

Địa chỉ: HHCV+4VF, Ủy Ban Nhân Dân Huyện Mù Cang Chải, Xã Sơn Thịnh, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái, Sơn Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái
Điện thoại: 0216 3874 450

Huyện Ủy Huyện Văn Chấn

Địa chỉ: HH8H+3GJ, QL32, Sơn Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái
Điện thoại:

Phòng Văn Hóa Và Thông Tin

Địa chỉ: HH8V+X69, Ủy Ban Nhân Dân Huyện Mù Cang Chải, Xã Sơn Thịnh, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái, Sơn Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái
Điện thoại: 0216 3874 058

Công An Huyện Văn Chấn

Địa chỉ: HH8P+3QQ, QL32, Sơn Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái
Điện thoại:

Phòng Tài Nguyên Và Môi Trường

Địa chỉ: HHCV+4VF, Ủy Ban Nhân Dân Huyện Mù Cang Chải, Xã Sơn Thịnh, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái, Sơn Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái
Điện thoại: 0216 3874 049

Ủy Ban Nhân Dân Xã Sơn Thịnh

Địa chỉ: HHCV+4VF, Sơn Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái
Điện thoại: 0216 3874 006

Uỷ ban nhân dân xã Sơn Thịnh

Địa chỉ: HH9F+425, Unnamed Road, Sơn Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái
Điện thoại:

Suối khoáng nóng bản Hốc Văn Chấn

Địa chỉ: HHCC+Q2J, Unnamed Road, Sơn Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái
Điện thoại:

Phòng Tư Pháp

Địa chỉ: HH8R+PX8, Ủy Ban Nhân Dân Huyện Mù Cang Chải, Xã Sơn Thịnh, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái, Sơn Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái
Điện thoại: 0216 3877 120

Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Huyện Văn Chấn

Địa chỉ: HH8P+7F6, Sơn Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái
Điện thoại:

Trường THPT Sơn Thịnh

Địa chỉ: HH7H+28G, QL32, Sơn Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái
Điện thoại: 0216 3874 575
Trường THPT Sơn Thịnh

Trạm Y Tế Xã Sơn Thịnh

Địa chỉ: HH7P+P2P, QL32, Sơn Thịnh, Văn Chấn, Yên Bái
Điện thoại: 0216 3874 078

Place data